CieślikowaA.; MalecM. Dajanje „literarnih” imen na Poljskem. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.