BilyI. Deapelativna krajevna imena z determinantami Graf‑, Herr‑ in Pape‑/Pfaffe‑ na območju med Saalo in Niso. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.