BergmannH. Gröfel, Gröbel ‘kup kamenja, groblja’ – dialektološka in imenoslovna razprava o bavarskem slavizmu. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.