BenacchioR. Slovansko‑romanski jezikovni stik v moližanski hrvaščini: vzporednost s slovenskimi narečji v Furlaniji. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.