AhačičK. Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem Dictionarium quatuor linguarum 1592 – druga slovnica slovenskega jezika. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.