KernB. Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni zapiski, v. 17, n. 1, 27 jul. 2015.