┼ŻeleA. Povedkovnik kot skladenjska in slovarska kategorija. Jezikoslovni zapiski, v. 17, n. 1, 27 jul. 2015.