TorkarS. Predoslje in Prelosno (45 let pozneje). Jezikoslovni zapiski, v. 18, n. 2, 24 jul. 2015.