UNUK, D. Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. Jezikoslovni zapiski, Ljubljana, Slovenija, v. 29, n. 2, p. 37–75, 2023. DOI: 10.3986/JZ.29.2.02. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11573. Acesso em: 13 jul. 2024.