Makarova TominecI. Težave pri usvajanju ruskega besedja in novi rusko-slovenski slovar za začetnike. Jezikoslovni zapiski, v. 27, n. 1, p. 63-86, 6 maj 2021.