MetercM. Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Jezikoslovni zapiski, v. 27, n. 1, p. 45-58, 6 maj 2021.