FilipiG. Ornitonimi u Habdelićevu Dikcionaru: divlje (šumske) ptice. Jezikoslovni zapiski, v. 27, n. 1, p. 7-26, 6 maj 2021.