ŠekliM. (2020). Makedonščina: geneo-, tipo- in sociolingvistična opredelitev. Jezikoslovni Zapiski, 26(2), 43-59. https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.04