BergmannH. (2020). Primus Lessiak in koroŇ°ki plebiscit leta 1920: o nekaterih malo znanih biografskih vidikih jezikoslovca. Jezikoslovni Zapiski, 26(2), 9-19. https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.02