ISJFR. (2020). Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje. Jezikoslovni Zapiski, 26(1). https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.15