DovjakR. (2020). Razmišljanje ob prevzemanju imen iz korejščine. Jezikoslovni Zapiski, 26(1). https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.7