MarkežičT., & Stramljič BreznikI. (2020). Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes. Jezikoslovni Zapiski, 26(1). https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.3