FurlanM. (2020). Zakaj se prebivalcem Bertokov pravi BertoŇ°ani?. Jezikoslovni Zapiski, 26(1). https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.2