ŠekliM. (2020). Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 26(1). https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.1