Meterc, M. (2019). Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni Zapiski, 25(2), 33–45. https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.2