Szeptyński, R. (2018). Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7111