Petek, T. (2018). Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7107