Furlan, M. (2018). Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7102