Černivec, M. (2018). Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7101