WaniakowaJ. (2018). Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (Ola) jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską/Poimenovanja rastlin v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA) kot gradivo za raziskave slovanskih fitonimov. Jezikoslovni Zapiski, 22(2). https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6981