KmecováS. (2018). Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov. Jezikoslovni Zapiski, 22(2). https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6978