TodorovićS. (2018). Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre. Jezikoslovni Zapiski, 22(2). https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6976