OrešnikJ. (2018). Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1958–1965. Jezikoslovni Zapiski, 24(1). https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6946