HladnikM. (2018). Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih. Jezikoslovni Zapiski, 24(1). https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6933