KulĨarM. (2018). Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih. Jezikoslovni Zapiski, 24(1). https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6932