Stramljič BreznikI. (2018). Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa. Jezikoslovni Zapiski, 24(1). https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6931