KrvinaD., & ŽeleA. (2018). Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Jezikoslovni Zapiski, 24(1). https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6929