SiebenreichN. (2018). Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje. Jezikoslovni Zapiski, 21(1). https://doi.org/10.3986/JZ.21.1.6865