TodorovićS. (2018). Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu. Jezikoslovni Zapiski, 23(1). https://doi.org/10.3986/JZ.23.1.6842