TorkarS. (2015). Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405). Jezikoslovni Zapiski, 4(1). https://doi.org/10.3986/jz.v4i1.2725