Ć koficJ. (2015). Govor celjskega predmestja Gaberje. Jezikoslovni Zapiski, 4(1). https://doi.org/10.3986/jz.v4i1.2717