KoletnikM. (2015). FonoloŇ°ki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah. Jezikoslovni Zapiski, 7(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v7i1-2.2661