JazbecH. (2015). Slovensko fĂ´kselj (m.), gen. -na in sorodne besede. Jezikoslovni Zapiski, 7(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v7i1-2.2654