KeberJ. (2015). SlovarĨek imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov. Jezikoslovni Zapiski, 8(2). https://doi.org/10.3986/jz.v8i2.2628