Šivic‑DularA. (2015). 13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003). Jezikoslovni Zapiski, 9(2). https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2598