Šivic‑DularA. (2015). Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov. Jezikoslovni Zapiski, 9(2). https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2586