ŠekliM. (2015). Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 10(2). https://doi.org/10.3986/jz.v10i2.2571