GantarP. (2015). David Kušter, Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov (Slovenj Gradec 2003). Jezikoslovni Zapiski, 11(1). https://doi.org/10.3986/jz.v11i1.2563