Čeh StegerJ. (2015). Barve in njihova simbolika v kulturi in jeziku. Jezikoslovni Zapiski, 11(2). https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2548