ŠekliM. (2015). Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 11(2). https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2545