JazbecH. (2015). Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke. Jezikoslovni Zapiski, 12(2). https://doi.org/10.3986/jz.v12i2.2526