TorkarS. (2015). Toponim Preserje in slovansko‑romansko prepletanje pripon ‑jane in ‑anum. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2513