Петрович ШульгачВ. (2015). *Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda). Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2512