ŠekliM. (2015). Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2508