SzcześniakK. (2015). Kagor, eno od skrivnostnih poimenovanj v zagovorih vračev v vzhodnoslovanskih jezikih. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2506